Matúšova zem Matúšova zem
Matúšova zem
Oblastná organizácia
cestovného ruchu
Matúšova zem
Mátyusföld
rozšírené vyhľadávanie

Za históriou

Esterházy je významný uhorský šľachtický rod, ktorý sa v Galante a jej okolí objavil už v prvej polovici 15. storočia. Patrili k najväčším vlastníkom pôdy v habsburskej monarchii, fungovali ako opora Habsburgovcov a zastávali všetky bežné funkcie v monarchii. Galanta ležiaca v srdci Matúšovej zeme bola panstvom Esterházyovcov a rodina vo svojom aristokratickom prímení storočia uchováva svoje tunajšie korene a príponu ´de Galantha´. Členovia tohto rodu postavili v meste významné architektonické pamiatky - dva kaštiele a pohrebnú kaplnku.

Renesančný kaštieľ Esterházyovcov, Galanta

V náručí viacpodlažnej panelovej zástavby stojí tzv. renesančný kaštieľ, ktorý počas stáročí prešiel niekoľkými prestavbami. Pôvodnú šesť priestorovú renesančnú stavbu dnes pripomína už iba priestorová dispozícia a zreštaurované nástenné rastlinné a heraldické maľby. Kaštieľ bol postavený okolo roku 1600. Kedysi obrannú úlohu kaštieľa pripomína naznačené opevnenie s priekopou po obvode. V roku 1992 bol obnovený a sprístupnený verejnosti. Dnes funguje ako múzeum a galéria. Nachádza sa tu aj obradná sieň a reprezentatívne priestory primátora.

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov, Galanta

V prostredí mestského parku na okraji mesta sa týči neogotický kaštieľ. O jeho stavebnom vývoji svedčia dochované reliéfne nápisy na fasáde z r. 1633 a 1729. Dnešnú podobu mu dala posledná neogotická prestavba okolo roku 1860. Prestavba znamenala výraznú zmenu s bohatými romantickými prvkami na fasáde aj v interiéri. Dala ju urobiť rodina Jozefa Esterházyho, ktorá ako posledná kaštieľ obývala a je pochovaná v kaplnke na cintoríne v Galante. Architektonický prvok tohto kaštieľa, neogotická veža, sa stala základom pri vytvorení mestského erbu.

V severnom krídle kaštieľa sa nachádza galéria, expozícia gramofónov a pamätné izby Karola Duchoňa a Zoltána Kodálya. V obnovenej západnej veži sa môžu návštevníci občerstviť v tematickej kaviarni a reštaurácii s vinárňou. Južná veža bola obnovená koncom roka 2021 a poskytuje prehliadku expozíciou Galanta na špirále storočiami. Veža sa pýši ocenením: FÉNIX - Kultúrna pamiatka roka 2022.

Neogotická pohrebná kaplnka Esterházyovcov, Galanta

Kaplnka je súčasťou starého cintorína na Bratislavskej ulici v Galante. Postavená bola v roku 1871 a je v nej pochovaná rodina Jozefa Esterházyho, ktorá ako posledná z tohto významného rodu, obývala neogotický kaštieľ v Galante. Pohrebná kaplnka bola v roku 1998 obnovená. Jej interiér zdobí olejomaľba s názvom „Ukrižovanie“ rovnako stará ako samotná kaplnka a kamenné barokové plastiky sv. Petra a sv. Pavla z roku 1741.

Kaštieľ Esterházyovcov v Tomášikove je monumentálny barokovo-klasicistický komplex s hospodárskymi budovami v parku na okraji obce. Postavili ho Esterházyovci v 17. storočí. Istý čas slúžil ako zemiansky sirotinec, potom polepšovňa a súkromná manufaktúra. Menšie stavebné úpravy boli na budove realizované na začiatku 19. storočia, keď park prebudovali na anglický a doplnili ho sochárskou výstavbou. Novšie úpravy sú z 20. storočia, keď časť parku prebudovali na športoviská. Pri kaštieli je park s niekoľkými platanmi a mohutnými listnatými stromami z čias Márie Terézie.

Obecné múzeum Veľká Mača (pri Obecnom úrade) patrí medzi významné vysunuté expozície Vlastivedného múzea v Galante. Výstava je tematicky rozdelená do troch častí. Najpočetnejšie sú exponáty, ktoré reprezentujú vývoj osídlenia Veľkej Mače a širšieho okolia. Sú vystavené predovšetkým archeologické artefakty. Nálezy pochádzajú hlavne zo známej archeologickej lokality mačianske vŕšky, odkiaľ pochádzajú najstaršie nálezy od strednej doby kamennej až po stredovek. Druhá časť expozície je venovaná novodobým dejinám obce, ktorá je zameraná na 19. a 20. storočie. 

Dom ľudového bývania Matúškovo - pamiatkovo chránený dom bol postavený v roku 1847 a národopisná expozícia bola verejnosti sprístupnená v roku 1984. Expozícia predstavuje spôsob ľudového bývania pôvodného obyvateľstva obce na prelome 19. a 20. storočia a Slovákov prichádzajúcich sem z Dolnej zeme v roku 1947.

Dom ľudového bývania vo Veľkých Úľanoch je v správe Vlastivedného múzea Galanta. Dom bol postavený v roku 1910. Trojpriestorový objekt prezentuje spôsob ľudového bývania na juhozápadnom Slovensku začiatkom 20. storočia.

Parný mlyn v Dolných Salibách - sídli v budove bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby, ktorá je významnou technickou pamiatkou regiónu. Budovu spravuje Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré tu inštalovalo novú expozíciu o histórii parných mlynov v regióne. Ďalšie priestory slúžia ako kancelárie a depozit zbierkových predmetov.

O nás

Sociálne siete

facebook

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Adresa

Hlavná ul. 1006/18
924 01  Galanta
Email: riaditel@matusovazem.eu

Ako sa k nám dostanete?

 

Smart info

Služba Galileo Smart Info nám umožňuje s vami komunikovať prostredníctvom SMS a e-mailov.

  Prihláste sa na odber noviniek